— Čo ponúkame

Duševný lifting

TRANSFORMAČNÉ ROZHOVORY

Dojem zacyklenia

Možno ste si všimli, že vám do života prichádzajú podobné typy situácií a ľudí, čo spôsobuje dojem zacyklenia. Vystúpiť z toho sa dá jedine cez zmenu. Mnohokrát si totiž sami nevieme pomôcť, pohnúť sa z miesta alebo nevieme ako ďalej. Vidieť život z iného uhla pohľadu otvára nové možnosti, ale aj výzvy.

Kolotoč stereotypu

Ak cítite v živote nespokojnosť a uvedomujete si kolotoč stereotypu, prípadne sa vám určité životné situácie opakujú, je to signál pre uskutočnenie zmeny. Vyčerpanosť, slabosť, zmeny na fyzickom tele, chronické choroby nemusia byť súčasťou nezvratného procesu, ktorý veda nazýva starnutie. Pocit mladosti, zdravia a vnútornej spokojnosti ide ruka v ruke s vnútorným vyladením, takže napriek možno nie optimálnym lekárskym výsledkom vyzerá človek ako po liftingu. Vedľajším produktom je zlepšenie zdravotného stavu. Je to tým, keď nastane uvedomenie, že to, čo potrebujete, je duševné pozdvihnutie.

Priebeh

Duševný lifting prebieha formou transformačného rozhovoru, kde používame prvky koučingu a mentoringu podľa potrieb klienta. Pomocou duševného liftingu dokážete získať nový vhľad na osobnú situáciu a uvedomenie si nových možností, ktoré sú kľúčovým prvkom k zmene. Vďaka ukončeniu postojov a presvedčení, ktoré vás doposiaľ obmedzovali a znepríjemňovali vám život, máte príležitosť uskutočniť zmenu hneď, čím zaniká dôvod, aby sa daná situácia opakovala.

Zmena prichádza zvnútra

Cez Duševný lifting prídete k poznaniu, že zmena prichádza predovšetkým zvnútra, nie zvonku. Jediní, koho môžete zmeniť, ste totiž vy sami. Môžete sa naučiť pracovať sami so sebou tak, aby ste boli nezávislí na pomoci zvonku. Po tejto zmene zvyčajne prekvapujúco zistíte, že sa mení aj prostredie, v ktorom sa nachádzate.

DUŠEVNÝ LIFITING

Ponúkame Vám pozrieť sa na vlastný život z iného pohľadu, kde sami máte možnosť rozpoznať to, čo sa vám v živote deje. Niekedy je žiadúce stretnúť sa viackrát, záleží však na Vás.

Naši klienti