— Čo ponúkame

Koučing

Koučing je uvoľňovanie ľudského potenciálu formou rozhovoru.

Koučing nie je poradenstvo

Koučing prebieha kladením otázok koučom klientovi. Ten vlastným potenciálom nachádza riešenie svojej situácie prostredníctvom aktívneho počúvania kouča a jeho účinných otázok.

Ako koučing prebieha

Koučovací rozhovor prebieha v dĺžke zhruba 1 hodiny na jedno sedenie. Niekedy sa ukáže, že je potrebných viac sedení. Ale aj jedno sedenie môže splniť svoj účel a predostretý problém nájde svoje riešenie. Sú však situácie, kedy je potrebné z mnohých dôvodov koučing ukončiť. Často sa odkryjú rôzne životné okolnosti, za ktorými sú fóbie, strachy, obavy a mnohé negatívne emócie a vtedy nastupuje priestor pre vhodnú terapia. V tomto smere vieme klientovi ponúknuť transformačný rozhovor alebo ho odporučiť inému odbornému psycho/terapeutovi, či psychológovi.

Koučing napomáha odhaliť riešenia

Koučovaný si takto môže rozšíriť úroveň uvedomenia riešených problémov, pričom kouč pomáha pozrieť sa na situáciu z iného uhla pohľadu. Koučovaný vďaka nemu objaví svoje skryté rezervy a príde s vhodným riešením svojho vlastného špecifického problému alebo možnosti, ktoré už má človek v sebe má, no sám ich doposiaľ nevidel.

Témy v koučingu

Vykonávame life koučing, biznis koučing, systemický koučing a etiko koučing, ktorý zahŕňa rôzne životné situácie vzťahového charakteru. V rámci life koučingu je možné pozrieť sa na naše životné situácie prakticky v každej oblasti – škola, vzdelávanie, práca, rodina, vzťahy, realizácia, hobby… Témy v rámci biznis koučingu sa týkajú oblastí pracovného života, ako napríklad vzťahy na pracovisku, profesijné výzvy, organizačné zmeny, zvládanie nových projektov, zvýšenie výkonnosti, dosahovanie cieľov.

Naši klienti