— Niečo viac

O nás

Zora Vypušťáková

Ako dlhoročná manažérka najmä v oblasti práva a tiež ako koučka, lektorka a autorka motivačných článkov, publikácií a videí som prepojila osobný a profesijný svet.

Orientujem sa na vzdelávanie lídrov, riešenie konfliktov aj cez mediáciu a na funkčnosť vzťahov. Lektorskú činnosť využívam pri kurzoch osobného rozvoja zameraných na transformáciu životných situácii s orientáciou na emočnú gramotnosť a tvorbu vlastnej reality. Som spoluautorkou transformačnej metódy Duševný lifting ©™, spoluzakladateľka Školy emočnej gramotnosti, CEO PRIESTOR PLUS s.r.o a web portálu Priestor pre zmenu.

„Priestor pre zmenu“ bol pôvodne založený ako miesto pre môj blog, v ktorom som hľadala balans medzi pracovným a osobným životom. Neskôr spolu s manželom sme ho rozvinuli ako priestor pre rozvoj potenciálu seba aj druhých. Ako kouč sa zameriavam na life koučing, biznis koučing a systemický koučing. V tomto smere pracujem tiež v oblasti osobného rozvoja, života, zdravia a vzťahu k práci, v pracovnej rovine na rozvoji zručností v oblasti leadership. Ďalej sa orientujem aj na témy, ako perfekcionizmus, potreba kontroly, tlak na výkon, emócie na pracovisku, sebadôvera a sebahodnota, ako sa mať rád a iné.

Viac o Zore

Osobitne pre ženy ponúkam pohľad na témy týkajúce sa nadobudnutia ich rovnováhy medzi prácou a osobným životom, možnosti realizovať sa ženským spôsobom aj v prevažne mužskom kolektíve, napríklad v biznise, čo je prínosom aj pre samotných mužov. Aj v tejto súvislosti sa zaoberám vplyvom menštruačných fáz vrátane cyklického manažmentu na pracovisku, ale aj v partnerskom živote. Ďalej sa zaoberám témami plánovania materstva, prípravy na pôrod, dojčenia a stavov počas šestonedelia, materskej a rodičovskej dovolenky, menopauzy. Taktiež na základe vlastnej autentickej skúsenosti sprevádzam pri príprave na operáciu, pri pooperačných stavoch a liečbe.

Ľubomír Vypušťák

Skúsenosti z obchodu a manažmentu som ako kouč a lektor prepojil v oblasti osobného rozvoja pri sprevádzaní ľudí v procese ich transformácie.

Pri práci s jednotlivcami a skupinami sa venujem vzdelávaniu v oblasti emočnej gramotnosti a rozvoja osobného potenciálu. Výsledkom tejto činnosti je vytváranie priestoru pre zmenu, ktorá vedie k spokojnému životu. Som spoluautorom transformačnej metódy Duševný lifting ©™, spoluzakladateľom Školy emočnej gramotnosti, CEO PRIESTOR PLUS s.r.o a web portálu Priestor pre zmenu. Spolu s manželkou prevádzkujeme partnerskú poradňu a vzťahovú mediáciu.

Napĺňa ma vzdelávanie mladých ľudí a podpora komunít v rozvoji holistickým, celostným spôsobom. Za občianske združenie EDUtéky a EDUvolúciu, v ktorých sa angažujeme, sa podieľame na vytváraní paralelného systému vzdelávania. Za nadáciu EDUvolúcia, sa venujem tiež podpore regiónov v oblasti školstva, poľnohospodárstva, technickej oblasti. Vidím budúcnosť vo vzdelávaní v oblasti remesiel a praktickej výuky do života, ako je tiež emočná gramotnosť, regeneratívne poľnohospodárstvo, návrat k prírodným zdrojom.

V rámci manažmentu a biznisu a tiež pre začínajúcich podnikateľov prednášame o vplyve emočnej gramotnosti na schopnosť žiť v hojnosti a prosperite.

Viac o Ľubovi

V rámci manažmentu a biznisu a tiež pre začínajúcich podnikateľov prednášame o vplyve emočnej gramotnosti na schopnosť žiť v hojnosti a prosperite.

 

Pre zmenu kvality nášho života je nevyhnutná schopnosť pozorovať vlastné myšlienky, emócie a chápať ich súvislosť, inak nás ovplyvňujú a určujú spôsob nášho života. Preto vedomá tvorba reality je súčasťou nášho vzdelávacieho programu, ktorý otvára cez nekonečné možnosti vlastnej kreativity nový spôsob života.Toto všetko sú životné udalosti, ktoré nám ukazujú, kde sa momentálne nachádzame. Byť v odpore so zmenou nás vysiľuje, oberá nás o energiu a chuť do života, čo sa môže somatizovať na rôznych orgánoch. Pri pochopení a prijatí vašej životnej zmeny sprevádzame pomocou koučingu, mentoringu a transformačných rozhovorov.

Čo ponúkame

 Spôsobov, ktorými vás môžeme sprevádzať je viac, no najefektívnejšími sa osvedčili koučing, mentoring a duševný lifting, ktorý je metódou s prvkami etikoterapie a práce s vedomím.

— 01

EMOČNÁ GRAMOTNOSŤ

V rámci emočnej gramotnosti skúmame pôvod príčiny vzniku emócií a učíme sa uvedomiť si subjektívne prežívané psychické stavy, ktoré zažívame v pozitívnom aj negatívnom zmysle. 
— 02

KOUČING

Koučing nie je poradenstvo, prebieha kladením otázok koučom klientovi. Ten vlastným potenciálom nachádza riešenie svojej situácie prostredníctvom aktívneho počúvania kouča a jeho účinných otázok.

 

— 03

MENTORING

Mentoring je vedenie klienta (mentorovaného) v oblasti, v ktorej sa chce zdokonaliť alebo chce dosiahnuť určitý cieľ. Tu sa používajú určené postupy s cieľom dosiahnutia podpory, motivácie, odovzdávania odborných skúseností nadobudnutých praxou.

— 04

DUŠEVNÝ LIFTING

Ponúkame Vám pozrieť sa na vlastný život z iného pohľadu, kde sami máte možnosť rozpoznať to, čo sa vám v živote deje. Niekedy je žiadúce stretnúť sa viackrát, záleží však na Vás.

— 05

LEADERSHIP

Z našich dlhoročných skúseností v pozícii manažérov vám ponúkame služby koučingu, mentoringu, systemického koučingu  – leadershipu. Leadership vzdelávame a lektorujeme jednotlivcov, tímy, organizácie a komunity.

— 06

VZŤAHOVÁ MEDIÁCIA

Mediácia ako odborná metóda riešenia konfliktov je použiteľná v ktorejkoľvek fáze konfliktu a v rôznych oblastiach života. Z hľadiska definície konfliktu sú mediáciou riešiteľné primárne interpersonálne konflikty.