— Čo ponúkame

Emočná gramotnosť

Emočná gramotnosť je:

V rámci emočnej gramotnosti skúmame pôvod príčiny vzniku emócií a učíme sa uvedomiť si subjektívne prežívané psychické stavy, ktoré zažívame v pozitívnom aj negatívnom zmysle. Rozpoznávanie emócií a psychických stavov je dôležité, pretože ovplyvňujú nielen fyziologický stav a celkový výraz človeka, ako aj fyzické schopnosti človeka.
Prínosom je zvýšenie kvality života v pracovnej aj osobnej oblasti:

Emočnú gramotnosť vzdelávame a lektorujeme jednotlivcov, tímy, organizácie, komunity formou prednášok, interaktívnych seminárov, besied, kurzov a tiež prostredníctvom autorských materiálov – skriptá, e-knihy a pod.

Cena je dohodou  v závislosti od obsahu, dĺžky trvania akcie, počtu účastníkov a ich veku, kvalifikácie a požadovaných cieľov.

Naši klienti