— Čo ponúkame

Leadership

Manažér vs Líder

Kto je Líder?

Manažér je človek, ktorý manažuje a organizuje. Lídrom je však človek vedomý, ktorý má také vlastnosti ako vyrovnanosť, bdelosť, vhľad do situácií, schopnosť motivovať a vytvárať súdržnosť a použiť intuíciu. Ďalej vytvára porozumenie, ako líder môže byť príkladom integrity v myslení, cítení a konaní a to isté môže ukázať aj iným ľuďom. Líder je vizionár, človek zodpovedný, kreatívny, inšpiratívny, s morálnymi hodnotami, je to človek, ktorý sa rozhodol vystúpiť z „tmy na svetlo“.

Spirituálny leadership

Lídrom je pre nás človek prahnúci po poznaní, ako prekonať naše obmedzenia, naše predsudky, ako zlepšiť vzťahy medzi ľuďmi v práci, ako priniesť víziu zmeny a ako ju následne uskutočniť. V tom najhlbšom vnímaní lídra treba povedať, že líder tu nie je len pre ľudí samotných, ale líder a jeho nasledovníci spoločne dotvárajú jeden druhého. Keď líder ukončí pôsobenie svojich vnútorných bariér, toho, čo ho doteraz brzdilo alebo limitovalo, prirodzene sa mu otvoria obzory, ukáže sa cesta, na ktorej vedie ľudí a sám sa učí tieto prekážky prekonávať. Cesta sa vyčistí a všetky obtiažne veci sa stanú ľahkými. A tak sa videnie začne vyostrovať a život spojuje všetky sily, aby poskytol lídrovi tvorivosť, silu, odhodlanie, múdrosť, organizačnú silu a lásku, ktorá sa nachádza v srdci jeho vizionárskeho videnia.

Toto sa volá spirituálny leadership a takéto vnímanie je nám blízke.

Vzdelávanie a lektorovanie

Leadership

Z našich dlhoročných skúseností v pozícii manažérov vám ponúkame služby koučingu, mentoringu, systemického koučingu a transformačných rozhovorov vhodných napríklad pri organizačných zmenách, a to vo forme individuálneho alebo tímového stretnutia, semináru, workshopu pracovnej skupiny alebo tiež zabezpečením teambuildingovej aktivity za účelom zvýšenia kvality vzťahov v kolektívoch.

Leadership vzdelávame a lektorujeme jednotlivcov, tímy, organizácie, komunity  formou prednášok, interaktívnych seminárov, besied, kurzov  a tiež prostredníctvom autorských materiálov – skriptá, e-knihy a pod.

 

Cena je dohodou  v závislosti od obsahu, dĺžky trvania akcie, počtu účastníkov a ich veku, kvalifikácie a požadovaných cieľov.

Naši klienti