— Čo ponúkame

Mentoring

Čo je mentoring​

Mentoring je vedenie klienta (mentorovaného) v oblasti, v ktorej sa chce zdokonaliť alebo chce dosiahnuť určitý cieľ. Pri mentoringu sa používajú určené postupy s cieľom dosiahnutia podpory, motivácie, odovzdávania odborných skúseností nadobudnutých praxou.

Pri koučingu neposkytujeme rady, ale pri mentorovaní poskytujeme odborné poradenstvo, podporu a vedenie, ak je to pre klienta užitočné a súhlasí s tým. Spoločne s mentorovaným teda pracujeme na jeho smerovaní.

Mentoring ponúkame formou osobných stretnutí, telefonicky alebo online.

V rámci mentoringu sa orientujeme na oblasti:

Naši klienti