Strachy

5. Strachy. Prirodzené vodcovstvo – Leadership.

PRIRODZENÉ VODCOVSTVO – LEADERSHIP zo série rozhovorov Zory Vypušťákovej a Vladimíra Červenáka týkajúci sa vodcovstva z pohľadu etikoterapie. Je vysielaný v rámci cyklu K prameňom etikoterapie. Vysielame v premiére na kanály YouTube Vladimír Červenák a tiež na www.advaita.sk. a www.priestor.plus.

Je to téma, ktorá súvisí nielen s aktuálnou spoločenskou situáciou, kedy sa mnohí zamýšľajú, akých máme lídrov, ale do určitej miery sa dotýka každého z nás – či už z pozície manažéra, lídra alebo človeka, ktorého tento líder vedie. Podobné sa totiž vzájomne priťahuje, čo znamená, že ak cítime nespokojnosť so svojim lídrami, títo nám len zrkadlia to, v čom je ešte priestor zvýšiť si svoj potenciál. Lídri sú ľudia, ktorí nemajú len inteligenciu a schopnosti ľudí organizovať, ale sú jedineční v tom, že z vyššej úrovne dokážu reagovať na potreby seba a iných s víziou, kreativitou a pocitom jednoty s ľuďmi, ktorých vedú.

Dnešná téma : Strach na pracovisku.

 • strach ako negatívna emócia – ako vzniká, aké druhy strachov aktuálne prevládajú,
 • psychologický strach,
 • strach ako dôsledok vytrhnutia z prítomného okamihu,
 • energetické a fyzické prejavy strachu,
 • strach zo zlyhania, strach z nedostatku, strach z autorít,
 • strach zamestnancov a strach samotného lídra,
 • čo sa deje, ak strach potláčame, odmietame, bojujeme s ním,
 • prijatie strachu,
 • zmena uhla pohľadu: strach je vo mne, nie je mnou a hlavne je to niečo prechodné,
 • pozorovanie akejkoľvek situácie zvnútra a schopnosť rozhodnúť sa,
 • presmerovanie pozornosti,
 • lídri budúcnosti: človek sebaistý, vedomý, investujúci do sebarozvoja.
  Téma je určená nielen pre lídrov, ale aj pre tých, ktorí sa radi nechajú viesť.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *