Ponuka vzdelávania pre firmy, organizácie, školy

Podujatia pre organizácie, firmy, zamestnancov škôl – soft skills

Ponúkame podujatia na mieru pre školy (aktualizačné vzdelávanie), organizácie a firmy v oblasti soft skills

1. Emócie na pracovisku – ich rozpoznanie a práca s nimi.

Emočná gramotnosť ako schopnosť rozpoznávať emócie a procesy s nimi súvisiace. Je to súčasne zručnosť spočívajúca v kontrole našich reakcií na vzniknuté emócie v nás samých a v našom okolí a trvalé rozvíjanie tejto schopnosti.

Má blahodarný vplyv na telo, prináša pocity stability, osobnostnú vyrovnanosť – život bez konfliktov a ako vedľajší efekt je zvýšenie pracovného výkonu.

2. Syndróm vyhorenia – ako s ním pracovať a ako mu predchádzať.

Syndróm vyhorenia (Burnout Syndrome) je emočný, psychický a telesný kolaps viažuci sa na pracovnú činnosť. Často je spojený so stratou zmyslu pracovnej činnosti, až stratou zmyslu života. Je súčasne signálom, že doterajšie vnútorné postoje v pracovnej činnosti v spojitosti s osobným životom je potrebné zmeniť.

V našej praxi sa stretávame s čoraz častejšími prejavmi vyhorenia u mnohých profesií. Napriek tomu je možné  dlhodobo prosperovať ,  ak sa naučíme rozpoznávať symptómy a mechanizmy vyhorenia s orientáciou na prevenciu. Je však na každom, ako sa so záťažou a pracovným náporom vysporiada. Cieľom  je nájsť rovnováhu, ktorá dlhodobo uchová pevný základ osobnej pohody a spokojnosti.

3. Individuálne poradenstvo, koučing, mentoring, supervízia, vzťahová mediácia, transformačné rozhovory.

Najčastejšie formáty: interaktívna prednáška, beseda, tréning, workshop a pod., v dĺžke podľa výberu – 2 h, 4 h, jeden a viac dní .

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *