Zámer foto

7. Zámer. Prirodzené vodcovstvo – Leadership.

PRIRODZENÉ VODCOVSTVO – LEADERSHP zo série rozhovorov Zory Vypušťákovej a Vladimíra Červenáka týkajúci sa vodcovstva z pohľadu etikoterapie. Je vysielaný v rámci cyklu K prameňom etikoterapie. Vysielame v premiére na kanály YouTube Vladimír Červenák a tiež na www.advaita.sk. a www.priestor.plus

Je to téma, ktorá súvisí nielen s aktuálnou spoločenskou situáciou, kedy sa mnohí zamýšľajú, akých máme lídrov, ale do určitej miery sa dotýka každého z nás – či už z pozície manažéra, lídra alebo človeka, ktorého tento líder vedie. Podobné sa totiž vzájomne priťahuje, čo znamená, že ak cítime nespokojnosť so svojim lídrami, títo nám len zrkadlia to, v čom je ešte priestor zvýšiť si svoj potenciál.

Lídri sú ľudia, ktorí nemajú len inteligenciu a schopnosti ľudí organizovať, ale sú jedineční v tom, že z vyššej úrovne dokážu reagovať na potreby seba a iných s víziou, kreativitou a pocitom jednoty s ľuďmi, ktorých vedú.

Dnešná téma: ZÁMER

  • zámer ako vyslovené želanie, túžba, cieľ, ktorý chceme vo svojich životoch dosiahnuť – z pohľadu etikoterapie,
  • čo je skutočným dôvodom, ktorý nás poháňa, a čo zámerom v skutočnosti sledujeme,
  • impulz a predstava, ktoré predchádzajú tvorbe zámeru,
  • vízia ako stav vyplývajúci zo zámeru, ktorý chceme dosiahnuť v dlhodobej budúcnosti,
  • atribúty správne formulovaného zámeru,
  • zámer podnecuje k činom – čo nám môže pomôcť pri rozhodnutí prevziať zodpovednosť za vlastné rozhodnutie,
  • limitujúce presvedčenia • pozornosť sústredená na zámer a ako dlho v nej zotrvať,
  • sloboda rozhodnutia, prevzatie zodpovednosť za náš zámer a vplyv zámeru na naše okolie – sme súčasťou celku.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *