Uznanie

8. Uznanie. Prirodzené vodcovstvo – Leaderhip.

PRIRODZENÉ VODCOVSTVO – LEADERSHIP zo série rozhovorov Zory Vypušťákovej a Vladimíra Červenáka týkajúci sa vodcovstva z pohľadu etikoterapie. Je vysielaný v rámci cyklu K prameňom etikoterapie. Vysielame v premiére na kanáli YouTube Vladimír Červenák a tiež na www.advaita.sk a www.priestor.plus

Je to téma, ktorá súvisí nielen s aktuálnou spoločenskou situáciou, kedy sa mnohí zamýšľajú, akých máme lídrov, ale do určitej miery sa dotýka každého z nás – či už z pozície manažéra, lídra alebo človeka, ktorého tento líder vedie. Podobné sa totiž vzájomne priťahuje, čo znamená, že ak cítime nespokojnosť so svojim lídrami, títo nám len zrkadlia to, v čom je ešte priestor zvýšiť si svoj potenciál. Lídri sú ľudia, ktorí nemajú len inteligenciu a schopnosti ľudí organizovať, ale sú jedineční v tom, že z vyššej úrovne dokážu reagovať na potreby seba a iných s víziou, kreativitou a pocitom jednoty s ľuďmi, ktorých vedú.

Dnešná téma : UZNANIE

Uznanie ako potreba naplnenia ľudí v práci.
Pyramída potrieb psychológa A. Maslowa a jeho predpoklad zvyšovania výkonu zamestnancov.
Uznanie obsahujúce aj potrebu ocenenia, ohodnotenia, pozornosti, rešpektu, vďaky a úcty.
Uznanie ako hlavný cieľ zamestnanca – dosiahnutie odmeny.
Metóda cukor a bič.
Čo pritom cítime a aký hormón sa nám pri tomto procese v tele tvorí.
Pocit prázdnoty po skonzumovaní dopamínu, ktorý sa nám uvoľní a cyklenie sa v ňom.
Ako rozpoznať svoju závislosť a lipnutie na uznaní, ako sa od toho oslobodiť.
Čo sa v skutočnosti skrýva za potrebou uznania.
Rozpoznanie príčiny neuznania – nedostatok sebahodnoty, sebavedomia, sebadôvery, sebaúcty.
Čo sú naše hybné sily, prečo chodíme do práce : sme šťastní, spokojní a cítime jej zmysel?
Práca ako kontrakt – verifikácia jasne dohodnutých podmienok bez falošných očakávaní, schopnosť zastať sa sám seba.
Cesta sebapoznania – hľadanie príčiny a potreby vykonania zmien zvnútra seba ako proces k zdravému naplneniu potrieb.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *