10. Odpor. Prirodzené vodcovstvo – Leadership.

Je to téma, ktorá súvisí nielen s aktuálnou spoločenskou situáciou, kedy sa mnohí zamýšľajú, akých máme lídrov, ale do určitej miery sa dotýka každého z nás – či už z pozície manažéra, lídra alebo človeka, ktorého tento líder vedie. Podobné sa totiž vzájomne priťahuje, čo znamená, že ak cítime nespokojnosť so svojim lídrami, títo nám len zrkadlia to, v čom je ešte priestor zvýšiť si svoj potenciál.

Lídri sú ľudia, ktorí nemajú len inteligenciu a schopnosti ľudí organizovať, ale sú jedineční v tom, že z vyššej úrovne dokážu reagovať na potreby seba a iných s víziou, kreativitou a pocitom jednoty s ľuďmi, ktorých vedú.

Dnešná téma : ODPOR

Odpor ako nesúhlas s tým, čo sa nám deje, nestotožnenie sa.
Odpor ako neprijatie situácie, ľudí, seba.
Kauzalita – príčina vzniku odporu.
Okamžité reakcie tela na odpor – ako funguje amygdala.
Aké emócie sú za odporom: hnev, krivda, vina, strach … a aké pocity pri odpore máme.
Odpor v momente prekvapenia, šoku nenaplnenia očakávania.
Dlhodobý odpor, úbytok energie a somatizácia na fyzickom tele.
Verbálny odpor, prekážky, psychologický odpor – kolegovia, pracovná činnosť, zamestnávateľ.
Ako spracovať odpor: uvedomenie, rozpoznanie, čo je za tým, prijatie, presmerovanie pozornosti.
Odpor ako katalyzátor zmien života.
Odpor k zmenám v práci a čo je za tým.
Fenomén dvojakého správania pri odpore so zmenami v práci.
Čo môže urobiť líder – empatia, podpora, spolupatričnosť, presviedčanie, vysvetľovanie.
Práca s odporom je celoživotnou prácou.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *