Autenticita

11. Autenticita. Prirodzené vodcovstvo – Leadership.

Je to téma, ktorá súvisí nielen s aktuálnou spoločenskou situáciou, kedy sa mnohí zamýšľajú, akých máme lídrov, ale do určitej miery sa dotýka každého z nás – či už z pozície manažéra, lídra alebo človeka, ktorého tento líder vedie. Podobné sa totiž vzájomne priťahuje, čo znamená, že ak cítime nespokojnosť so svojim lídrami, títo nám len zrkadlia to, v čom je ešte priestor zvýšiť si svoj potenciál.

Lídri sú ľudia, ktorí nemajú len inteligenciu a schopnosti ľudí organizovať, ale sú jedineční v tom, že z vyššej úrovne dokážu reagovať na potreby seba a iných s víziou, kreativitou a pocitom jednoty s ľuďmi, ktorých vedú.

Dnešná téma : AUTENTICITA

 • nosíme masky, hráme svoje role, nasilu sa usmievame….neautentický život nás vyčerpáva,
 • prečo sa ľudia ocitnú v životných okolnostiach, v dôsledku ktorých žijú neautentický život
 • čo cítime, ak nie sme autentický: nespokojnosť, odpor, strach, že sa nevieme pohnúť ďalej,
  zaseknutie, bezmocnosť,
 • kauzaulita : čo je príčinou, že niekde uviazneme, nedokážeme sa pohnúť ďalej a
  nedokážeme žiť vlastné životy,
 • príklady zo života – nasmerovali nás rodičia, prijali sme ponuku práce, kde sa necítime
  dobre,
 • necitlivosť k sebe samému, potláčanie sa, ideme proti sebe,
 • vplyv prítomnosti – neutekať do minulosti a budúcnosti, robiť rozhodnutia, v ktorých sme v každom jednom momente autentickí,
 • selfcoaching: Kto som ? Čo chcem ? Kedy som sám sebou ?
 • naučiť sa vnímať sami seba, zvedomniť si vnútorný priestor, počúvať svoju vnútornú múdrosť a čeliť externým vplyvom, ktoré nás ťahajú proti našej podstate,
 • integrita medzi myslením, cítením a konaním a ako ju uviesť do súladu,
 • zodpovednosť za naše rozhodnutia a voľby,
 • zodpovednosť ako naša kompetencia, ako naše oprávnenie aj povinnosť voči sebe aj iným,
 • kríza morálky a osobnosti ako katalyzátor zmeny, z ktorej môžeme vyjsť silní – smrť ľudskosti vs. smrť ega,
 • autenticita ako stav byť sám sebou, byť pravdivý k sebe,
 • autenticita ako cesta sebaktualizácie, výsledkom je sloboda, spokojnosť, naplnenie
 • autenticita nie je naša kvalifikácia, ani ďalšia zručnosť zo zoznamu „soft skills“,
 • pozor na snahu, tlak a lipnutie byť autentickými,
 • intuícia a inštinkty ak súčasť poznania seba samého,
 • odvaha, odhodlanie, trpezlivosť, ale aj pokora ako súčasť tejto cesty,
 • zámer žiť autentický život ako podpora tvorby novej reality,
 • manifestácia autenticity: robiť, čo nám dáva zmysel, radosť, nadšenie, vzrušenie, energiu.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *