Ukončovanie

12. Ukončovanie. Prirodzené vodcovstvo – Leadership.

Je to téma, ktorá súvisí nielen s aktuálnou spoločenskou situáciou, kedy sa mnohí zamýšľajú, akých máme lídrov, ale do určitej miery sa dotýka každého z nás – či už z pozície manažéra, lídra alebo človeka, ktorého tento líder vedie. Podobné sa totiž vzájomne priťahuje, čo znamená, že ak cítime nespokojnosť so svojim lídrami, títo nám len zrkadlia to, v čom je ešte priestor zvýšiť si svoj potenciál.

Lídri sú ľudia, ktorí nemajú len inteligenciu a schopnosti ľudí organizovať, ale sú jedineční v tom, že z vyššej úrovne dokážu reagovať na potreby seba a iných s víziou, kreativitou a pocitom jednoty s ľuďmi, ktorých vedú.

Dnešná téma : UKONČOVANIE


-prečo je ukončovanie dôležité aj v biznise a pracovnom prostredí,
-život sa deje v cykloch – niečo vzniká, trvá a končí,
-ukončenie uzatvára cyklus a vytvára proces komplexným,
ukončovanie vytvára v našich životoch rovnováhu,
-ako ukončiť to, čo už nepotrebujeme, čo je prežité, naplnené, ako ukončovať rôzne situácie, ktoré sa nám dejú opakovane, ale aj programy a vzorce, ktoré nám ich spúšťajú,
-čo pri ukončovaní cítime: nostalgiu, smútok, rezignáciu, ľútosť, bezmocnosť…,
neschopnosť ukončovania pramení v rôznych blokoch, bariérach, presvedčeniach,
-ukončovať nás nikto neučil – kedy ukončenie nastane a aký má mať vnútorný obsah: prijatie, pustenie odporu, odvahu, odhodlanie, trpezlivosť, ale aj úctu, rešpekt a pokoru a hlavne priestor nadhľadu,
-príklady, čo môžeme ukončovať v pracovnom prostredí,
čo s presvedčeniami, že ukončovanie je zlyhaním, útekom alebo zbabelosťou, prípadne že nie sme dostatočne lojálni alebo že spôsobíme našim ukončovaním druhým potiaže,
ukončovanie je proces, nejde teda o jednorazové ukončenie,
techniky ukončovania,
-každý koniec znamená nový začiatok,
-rozhodnutie ukončovať v prítomnosti, autenticite a bez očakávaní vedie k rozvinutiu potenciálu.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *