Prokrastinácia

13. Prokrastinácia. Prirodzené vodcovstvo – Leadership.

Je to téma, ktorá súvisí nielen s aktuálnou spoločenskou situáciou, kedy sa mnohí zamýšľajú, akých máme lídrov, ale do určitej miery sa dotýka každého z nás – či už z pozície manažéra, lídra alebo človeka, ktorého tento líder vedie. Podobné sa totiž vzájomne priťahuje, čo znamená, že ak cítime nespokojnosť so svojim lídrami, títo nám len zrkadlia to, v čom je ešte priestor zvýšiť si svoj potenciál. Lídri sú ľudia, ktorí nemajú len inteligenciu a schopnosti ľudí organizovať, ale sú jedineční v tom, že z vyššej úrovne dokážu reagovať na potreby seba a iných s víziou, kreativitou a pocitom jednoty s ľuďmi, ktorých vedú.


Dnešná téma: PROKRASTINÁCIA

 • prokrastinácia ako odkladanie, odsúvanie úloh, cieľov, zámerov, rozhodnutí,
 • nečinnosť zamaskovaná náhradnou činnosťou a aké sú jej príčiny,
 • prokrastinátor versus lenivec a ich spoločné znaky: bezmocnosť, nedostatok životnej
  energie realizovať svoje úlohy, ciele, zámery, rozhodnutia,
 • čo pri nej cítime: vina, výčitka, nepokoj, nuda, úzkosť, strach, stres
 • začarovaný kruh prokrastinácie a ako z neho von,
 • neschopnosť si vybrať – rozhodovacia paralýza,
 • instantné rady a manuály z internetu – podprahové vymývanie mozgu, vzďaľovanie sa od
  vnímania vnútorného pocitu, snaha o zbavovanie sa zodpovednosti a prenášanie
  zodpovednosti za náhodu, či akúsi „mechanickú spravodlivosť“,
 • rozpoznávanie, že aplikácia takýchto postupov bez možnosti rozhodovania sa v prítomnosti
  smeruje k bezcitnosti k sebe samému,
 • ako a kde posilniť vôľový aspekt, prevzatie zodpovednosť za vlastný život a opäť
  nadobudnutie silu, odvahy a odhodlania svoj život zmeniť,
 • koučing, terapia a iné metódy sprevádzania na ceste uvedomenia príčin a súvislostí.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *