Práca a podnikanie

„Práca a podnikanie“ zahŕňa zoznam inšpiratívnych článkov viažucich sa na situácie a emócie prežívané v práci, v biznise a podnikaní. Články vytvárajú priestor pre uvedomenie čitateľa, čím vytvárajú priestor k zmene jeho postojov, presvedčení a nového nazerania na okolnosti, v ktorých sa ocitol.

Pod kontrolou

Pod kontrolou

„Tak čo mám robiť inak, aby som konečne mala dosť zákazníkov?“, opýtala sa žena, ktorá na konzultácii riešila svoj biznis problém. „Vnímam tvoje obrovské úsilie, tlak na výkon a za tým všetkým potrebu kontroly“, povedala som. Úspechu stojí v ceste to, že máme veci pod kontrolou. Ak plachtíme vzduchom na rogale alebo sa vezieme na

Pod kontrolou Chcem vedieť viac

Pod kontrolou Chcem vedieť viac