Čo je leadership.

 1. Leadership – úvodný diel. Prirodzené vodcovstvo – Leadership.

Leadership sa definuje ako schopnosť či sila viesť iných ľudí, ale pre väčšinu z nás to znamená aj čosi viac.

Byť lídrom, dobrým a motivujúcim, to každý chápe trochu inak. Predstavy o tom, čo pre to musíme urobiť, ako sa je treba správať, aby sme sa stali dobrými vodcami, sa totiž rôznia. Aj preto sa líšia spôsoby vedenia i typy šéfov.

Niektorí si myslia, že byť lídrom znamená viesť ľudí k dokončeniu konkrétnych úloh, zatiaľ čo ďalší chápu líderstvo skôr ako nekonečnú cestu motivácie. Ako neustále sa zlepšovanie a napredovanie, svoje vlastné aj zamestnancov. Napriek tomu, že definície sa odlišujú, jedno je stále rovnaké:

Líder je človek, ktorý vie, ako dosiahnuť svoje ciele a inšpiruje aj ostatných k ich naplneniu.

 1. Leadership – úvodný diel. Prirodzené vodcovstvo – Leadership. Chcem vedieť viac