Prokrastinácia

13. Prokrastinácia. Prirodzené vodcovstvo – Leadership.

Prokrastinácia, teda chorobné odďaľovanie práce na neskôr, nie je len záležitosťou zlého plánovania. Svoju úlohu zohrávajú aj nepríjemné emócie, ktoré sa nám s danou úlohou spájajú.
Ide o vedomú stratégiu, ktorú si vyberáme napriek tomu, že vieme, že bude ťažšie dokončiť úlohu, ak ju odložíme. A v tom je aj základný rozdiel medzi prokrastináciou a lenivosťou. V zásade za vznikom prokrastinácie často býva negatívna emócia, napríklad strach z konkrétnej úlohy alebo pochybnosti, či ju dokážeme zvládnuť. Veríme, že keď sa k tej úlohe vrátime neskôr, tak už tieto emócie nebudú prítomné, preto ju odkladáme.

13. Prokrastinácia. Prirodzené vodcovstvo – Leadership. Chcem vedieť viac