Zodpovednosť

3. Zodpovednosť. Prirodzené vodcovstvo – Leadership.

PRIRODZENÉ VODCOVSTVO – LEADERSHIP zo série rozhovorov Zory Vypušťákovej a Vladimíra Červenáka týkajúci sa vodcovstva z pohľadu etikoterapie. Je vysielaný v rámci cyklu K prameňom etikoterapie. Vysielame v premiére na kanáli YouTube Vladimír Červenák a tiež na www.advaita.sk. a www.priestor.plus

Je to téma, ktorá súvisí nielen s aktuálnou spoločenskou situáciou, kedy sa mnohí zamýšľajú, akých máme lídrov, ale do určitej miery sa dotýka každého z nás – či už z pozície manažéra, lídra alebo človeka, ktorého tento líder vedie. Podobné sa totiž vzájomne priťahuje, čo znamená, že ak cítime nespokojnosť so svojim lídrami, títo nám len zrkadlia to, v čom je ešte priestor zvýšiť si svoj potenciál. Lídri sú ľudia, ktorí nemajú len inteligenciu a schopnosti ľudí organizovať, ale sú jedineční v tom, že z vyššej úrovne dokážu reagovať na potreby seba a iných s víziou, kreativitou a pocitom jednoty s ľuďmi, ktorých vedú.

Dnešná téma: ZODPOVEDNOSŤ

– zodpovednosť všadeprítomná, nemajúca hranice ?,

– kolektívna versus individuálna zodpovednosť,

– obsahové vytrácanie sa pojmu zodpovednosť,

– v čom spočíva príčina zbavovania sa osobnej zodpovednosti v osobnom živote a v práci,

– kauzálne vzťahy medzi tým, čo sa nám deje a našim myslením, cítením a konaním,

– sloboda ako esencia zodpovednosti,

– bezmocnosť, vina, výčitka, krivda ako prejavy neschopnosti prevziať zodpovednosť,

– aké nástroje má k dispozícii líder,

– modelové prípady prevzatia zodpovednosti,

– dôverujúci líder podporujúci sebadôveru a zodpovednosť zamestnanca.

– kompromisy versus konsenzus.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *